Triple A - Risk Finance

OUT OF THE BOX ACTUARIES AND RISK PROFESSIONALS

Wie is Triple A – Risk Finance

Triple A - Risk Finance is een onafhankelijk en innovatief adviesbureau, opgericht in 2006 door experts op het gebied van actuariaat en risicomanagement. Triple A is een bedrijf met een platte structuur en enthousiaste jonge professionals. Mede door de korte lijnen met het management is er volop ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Dit geeft onze werknemers de kans om buiten de gebaande paden te gaan en de vaak kwantitatief uitdagende opdrachten met een creatieve benadering op te lossen.

Triple A – Risk Finance benadert de markt vanuit twee business lines: insurance en pensions. Business line insurance adviseert met name grote levensverzekeraars en heeft daarnaast gespecialiseerde teams voor opdrachten op het gebied van schade en zorg.  De klanten van business line pensions bestaan uit pensioenfondsen, werkgevers en pensioenuitvoerders.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn onder andere:

  •          Ontwikkeling van actuariële projectiemodellen
  •          Uitvoering van risico analyses
  •          Waardering van pensioencontracten
  •          Advisering over nieuwe pensioenregelingen
  •          Asset liability management

Hierbij is altijd ons doel onze expertise zoveel mogelijk over te brengen aan de klant, zodat een klant na afloop van een project op eigen kracht verder kan.

Triple A - Risk Finance heeft hoog opgeleide professionals in dienst waaronder econometristen, gekwalificeerde actuarissen, wiskundigen, (operationeel) risicomanagers en beleggingsanalisten. Wij leveren oplossingen op projectbasis en advies op maat, waarbij de organisatie en haar dienstverlening gekenmerkt wordt door:

  •          Hands-on mentaliteit: hoogwaardige dienstverlening met een praktische insteek
  •          Kennisdeling: het overdragen van onze kennis en ervaring
  •          Samenwerking: intensieve ondersteuning bij complexe problematiek
  •          Ontwikkeling: focus op nieuwe wet en regelgeving en toekomstige ontwikkelingen
  •          Toewijding: maatwerk en flexibele inzet teneinde een optimaal resultaat te bereiken

Wil je meer over Triple A – Risk Finance weten, bezoek dan ook onze website http://www.aaa-riskfinance.nl voor meer informatie of neem contact met ons op.