Afstudeerstage bij Toezicht Beleid: homogeniteit onder pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank Amsterdam

Finance, Data Analist - Afstudeerstage

Sinds de financiële crisis zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in regelgeving voor financiële instellingen. Zo is in 2015 is het financiële toetsingskader voor pensioenfondsen aangepast. Doel van de gewijzigde regelgeving was voornamelijk het veiliger maken en beter functioneren van individuele instellingen. Er zijn echter ook aanwijzingen voor toegenomen homogeniteit.

Homogeniteit onder financiële instellingen kan meerdere oorzaken hebben. Allereerst kan toegenomen homogeniteit een gevolg zijn beter risicomanagement en betere toegang tot bepaalde financiële markten. Ten tweede kan homogeniteit een gevolg zijn van kuddegedrag. Ten derde kan homogeniteit toenemen door regelgeving. Regelgeving legt vergelijkbare restricties op die een impact kunnen hebben op de financiële positie en risicomanagement van financiële instellingen. Als toezichthouder is het belangrijk oog te hebben voor onbedoelde homogeniteit.

Er zijn indicaties dat sinds de financiële crisis homogeniteit onder pensioenfondsen is toegenomen. Zo hebben pensioenfondsen bijvoorbeeld naar aanleiding van gewijzigde regelgeving hun renterisico verhoogd.

DNB beschikt over een grote hoeveelheid data met betrekking tot de financiële positie, het beleggingsbeleid en de deelnemerspopulatie van Nederlandse pensioenfondsen. Dit vormt een interessante bron van input voor een empirisch onderzoek naar homogeniteit onder pensioenfondsen. In hoeverre is er sprake van meer homogeniteit onder Nederlandse pensioenfondsen? Wat zijn de oorzaken van deze verhoogde homogeniteit? Heeft regelgeving een impact op homogeniteit onder pensioenfondsen?

Achtergrond

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/DNBulletin2018/dnb376252.jsp
https://esb.nu/esb/20040401/netwerken-hebben-invloed-op-besluitvorming-door-pensioenfondsen

De stage

Bovenstaande onderzoeksvraag vormt het uitgangspunt voor een afstudeerstage die wij aanbieden.

Wie zoeken wij?

Je bent in staat complexe materie te doorgronden en te vertalen in heldere en overtuigende analyses en beleidsaanbevelingen. Je beschikt over goede conceptuele en analytische vaardigheden.

  • Je volgt een master in actuariaat, econometrie, financiële economie of vergelijkbare studie.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je bent leergierig, houdt van aanpakken en van teamwork.

Afdelingsprofiel

De afdeling Pensioenen binnen de divisie Toezicht Beleid is het interne en externe aanspreekpunt voor pensioenbeleid en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het toezichtbeleid voor pensioenuitvoerders: pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars. De afdeling vervult een brugfunctie tussen de wetgever en het uitvoerende toezicht (i.c. de divisie die verantwoordelijk is voor het daadwerkelijke toezicht op pensioeninstellingen). De afdeling bestaat uit ongeveer 12 hoogopgeleide professionals, veelal met een financieel-economische, juridische of kwantitatieve achtergrond.

Bijzonderheden

Je bent beschikbaar voor een stage van 3 tot 6 maanden (de exacte stageperiode is in overleg en afhankelijk van het aantal dagen per week dat je beschikbaar bent). Je werkt daarbij 3 tot 5 dagen per week. Een stage- en reiskostenvergoeding is beschikbaar. Tevens beschik je tijdens je stage over een laptop.

Meer informatie

Bert Boertje, afdelingshoofd, 020 524 2499.

Annick van Ool, beleidsmedewerker, 020 524 3992.

Stageverzoek indienen

Als stageverzoek ontvangen wij graag een compleet CV en een motivatiebrief via onze website https://www.dnb.nl/werken-bij/stages/dnb379748.jsp.

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie stellen wij niet op prijs.