Sentensor

Leiden, Rotterdam

Data Analist, Consulting

SENTENSOR gelooft dat het succes van een organisatiestrategie vooral zit in de menselijke factoren: het vertonen van juiste houding en gedrag, naar elkaar en naar buiten. Dat is niet gemakkelijk: organisaties worstelen met de adoptie van nieuwe verdienmodellen, digitale werkprocessen, lean/agile werkmethoden, blockchain toepassingen, compliance. Hoe kun je dat gedrag in teams effectief ontwikkelen en bijsturen als iedereen acteert vanuit zijn eigen subjectieve perceptie en context?

Tot dusver ging dat bijsturen vooral op basis van meningen, gevoelens en indrukken over beleid, uitvoering, elkaars prestaties. Al dan niet ondersteund door consultants en coaches. Met moderne technologie kan dit effectiever, sneller en veel duurzamer. SENTENSOR toont dit aan met een innovatief digitaal platform op basis van systems dynamics. Het platform voert een automatische dialoog met gebruikers, meet procesfactoren, berekent patronen en geeft gericht, stapsgewijs feedback over houding en gedrag dat per team nodig is voor het succes van een organisatiestrategie.

Wij zijn een snelgroeiende onderneming met inmiddels 15 grotere klanten in bedrijfsleven en overheid. We werken samen met diverse (grotere) consultancy partners en wetenschapsteams.