APG

Amsterdam

Asset Management, Risk Management, Data Analist

APG is een pensioenuitvoerder die in opdracht van een aantal pensioenfondsen het pensioen regelt van 4,5 miljoen mensen. We verzorgen het pensioen van één op de vijf gezinnen in Nederland. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Bij alles wat we doen, houden we het doel voor ogen: het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor zoveel mogelijk mensen.
 
APG verzorgt pensioenadministratie, pensioencommunicatie, bestuursadvisering en vermogensbeheer voor een aantal pensioenfondsen. Het bedrijfsonderdeel Rechtenbeheer beheert de pensioenrechten van 4,5 miljoen deelnemers die aangesloten zijn bij deze pensioenfondsen. Van bouwvakker tot arts, van schoonmaker tot onderwijzer. Dit doen we vanuit verschillende vakgebieden. Onze pensioenspecialisten, relatiemanagers, medewerkers klantcontactcenter, marketeers, juristen, controllers en andere medewerkers leveren ieder vanuit hun vakgebied een bijdrage om de beste dienstverlening te realiseren.

APG vindt goed werkgeverschap essentieel. Talent wordt gekoesterd en dat waarderen zowel onze werknemers als externe instanties zoals het Top Employers Institute, dat onafhankelijk onderzoek doet naar goed werkgeverschap. Werken bij APG betekent werken bij de top van werkgevers in Nederland. APG mag zich Top Employer en Top ICT Employer 2016 noemen.

Bij APG geloven we in de kracht van diverse teams. Besluitvorming wordt beter als er vanuit meer invalshoeken overwegingen worden meegenomen. Diversiteit bevordert een brede visie. Verbinding creëren, betrokkenheid en respect voor culturele verschillen dragen bij aan onze bedrijfsdoelstellingen. We vragen onze managers of ze bewust willen kijken naar de samenstelling van hun team bij de selectie van nieuwe kandidaten. Of het nu gaat om de man/vrouw verhouding, LHBT, diverse leeftijden of etnische achtergronden; we nodigen iedereen uit om te solliciteren.