Amsterdam Marketing

Amsterdam

Quantitatieve Marketing, Data Analist

Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketingorganisatie voor de Metropool Amsterdam. We zijn dé gids voor bewoners, (inter)nationale bezoekers en Nederlandse en buitenlandse bedrijven. We bouwen aan een gezonde stad en metropool met als uitgangspunt een goede balans in wonen, werken en recreëren. Spreiding van bezoekers en bedrijvigheid in de stad en de metropool staat centraal in onze activiteiten. 

Kernwaarden Metropool Amsterdam

Creativiteit, innovatie en handelsgeest zijn de drie kernwaarden van Amsterdam. Zij vormen het DNA van de stad en metropool en zijn relevant voor verleden, heden en toekomst. I amsterdam is het motto dat alle unieke parels van de metropool verbind en vermarkt.

Om gestalte te geven aan deze opdracht kunnen wij bogen op een gebied met een rijke geschiedenis en een uniek cultureel aanbod. Met een traditie van vrijheid en tolerantie en een internationale blik, iconen van wereldklasse en een rijk geschakeerd bedrijfsleven. Een plek waar wordt geleefd, geleerd, onderzocht en gewerkt. Waar zakelijk- en vrijetijdsbezoekers graag komen en zich thuis voelen.

Doelstelling

Het doel van Amsterdam Marketing is de citymarketing voor Metropool Amsterdam als geïntegreerde activiteit uit te voeren, waarbij wij ons richten op nationale en internationale bewoners, bedrijven, bezoekers en beïnvloeders. Citymarketing is een belangrijk middel om de economische positie van Metropool Amsterdam te versterken. Zij kan het imago van de stad bij buitenstaanders en bewoners positief beïnvloeden en het gevoel van trots en waardering versterken. Om dat te realiseren werken wij samen met publieke en private organisaties, culturele instellingen en universiteiten.