Strategisch adviseur Economie & Samenwerking

 • Gemeente Oss
 • Oss, Nederland
 • mei 15, 2020
Fulltime Finance Strategy Consultancy

Job Description

De afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie is op zoek naar een:

Strategisch Adviseur Economie & Samenwerking

Oss, 32-36 uur

Je bent de eerste adviseur van een of meerdere collegeleden en het gehele bestuur op het gebied van economie en (boven)regionale samenwerking. Daarbij leg jij de verbinding met de economische netwerken in de stad, zoals De kracht van Oss en ondernemersverenigingen. Daarnaast behartig je de belangen van de gemeente Oss in landelijke, provinciale en regionale netwerken (bijvoorbeeld: G40, VNG, Agrifood Capital, Samenwerking NOB). Bij de uitvoering van jouw externe werkzaamheden zorg je voor een goede verbinding met de interne organisatie.

Wat ga je doen?

Je gaat aan slag met de grotere vraagstukken op het gebied van economie die vragen om breder te kijken dan alleen vanuit economisch oogpunt en die vragen om een helder en uitvoerbaar toekomstperspectief.

Je wijst ons de goede richting en bent eindverantwoordelijke voor het programma Vitale Economie met 3 belangrijke transities:

 • Versnellen van de transitie naar een duurzame en circulaire economie.
 • Versterken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
 • Realiseren van voldoende en innovatieve werklocaties voor bedrijven in Oss.

Hierbij zoek je de verbinding met andere vakgebieden zoals ruimte en duurzaamheid. Je durft met verfrissende ideeën te komen en weet de juiste partijen hiervoor te enthousiasmeren. Samen kom je tot resultaten die meteen toegepast worden in de praktijk. Natuurlijk doe je dit ook samen met je andere collega’s van het team Economie, waarvan jij het inspirerend voorbeeld bent. Taken van het team Economie zijn:

 • Coördineren van onze economische koers in samenwerking met beleidsmedewerkers en accountmanagers.
 • De wethouder Economische Zaken politiek adviseren/bijstaan bij o.a. raadsvergaderingen en eventueel vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten.
 • Informeren van het College en de Raad en het beantwoorden van raadsvragen.
 • Opstellen en aanscherpen van economische beleidsambities en deze vertalen in uitvoeringsplannen.

Hiernaast ben je een groot deel van jouw tijd bezig met en verantwoordelijk voor de (boven)regionale samenwerking in het ruimtelijk fysieke domein (waaronder bijvoorbeeld: G40, VNG, Agrifood Capital, Samenwerking NOB, Talentencampus). Je zorgt ervoor dat het bewustzijn in onze gehele organisatie groeit om de kansen die deze samenwerkingsverbanden bieden, te pakken en goed te benutten.

Wat bieden we?

Je hebt een vrije rol binnen onze organisatie waarbij het bestuur toegankelijk is. Je krijgt de ruimte om aan de gang te gaan met nieuwe ideeën die aansluiten bij de ambities die er zijn waarbij hiërarchie niet aan de orde is.

 • Het betreft een functie van 32 tot 36 uur per week.
 • Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ten hoogste schaal 12 (maximaal € 5.756,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Het betreft een vaste functie. Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bepalen we of dit omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% en een gunstige ouderschapsverlofregeling.

Wie is onze ideale kandidaat?

Je bent een strateeg met hart voor economie en hebt ook ervaring/affiniteit met andere ruimtelijk-fysieke beleidsthema’s.

 • Je ervaring met politiek en bestuur is noodzakelijk om je functie goed neer te zetten.
 • Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete acties voor de gemeente, ondernemers en andere maatschappelijke partijen in de gemeente Oss.
 • Je hebt ervaring met (boven)regionale samenwerkingsverbanden.
 • Je beschikt over een afgerond wo-diploma.

Competenties

 • Mondelinge communicatie.
 • Samenwerken.
 • Schriftelijke communicatie.

Hoe ziet onze afdeling eruit?

Afdeling LWE bestaat momenteel uit 32 personen. De sfeer is informeel met ruimte voor humor. Er speelt veel op de diverse onderwerpen, maar er is een grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten elkaars vakgebied te kijken. De teamontwikkeling is gericht op de ambitie om strategischer te kunnen opereren als afdeling, maar ook als organisatie in zijn geheel en - mede gelet op de Omgevingswet - integraal met elkaar en met de samenleving. Vakspecialismes in ons team zijn milieu en duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit, wonen en werken, natuur, erfgoed en economie.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Dries Ewalds, afdelingshoofd Leefomgeving, Wonen & Economie, via telefoonnummer: 14 0412 of d.ewalds@oss.nl.

Ben jij klaar om door te breken?

Kijk dan op www.werkenbijoss.nl en reageer uiterlijk zondag 31 mei t.a.v. Dries Ewalds via de apply button.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats in de week van 8 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.