Datamodelleur (CAP cluster gegevens)

  • De Belastingdienst
  • Apeldoorn, Nederland
  • jun 10, 2021
Fulltime Data Science

Job Description

“Wat moet een toekomstig datamodelleur in huis hebben? Toch wel een aantal essentiële eigenschappen zoals nieuwsgierig zijn, in staat zijn te denken in een bepaalde vorm van abstractie, secuur zijn, goed kunnen luisteren en die informatie kunnen analyseren. Je moet kunnen samenwerken of samenwerking kunnen bewerkstelligen, daar valt of staat het mee!” Aldus Rob Arntz, werkzaam als expert datamodelleur IV GBS bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is één van de grootste gegevensverwerkers van Nederland. Centrale Administratieve Processen (CAP) is de productie-eenheid van de Belastingdienst en voert de administratie en is verantwoordelijk voor de procesketens gegevens, inning en auto. CAP cluster Gegevens richt zich op het verkrijgen, bewaren en het beschikbaar stellen van gegevens aan de processen van de Belastingdienst. Een belangrijke verantwoordelijkheid; gegevens vormen de spil van alle processen en ketens, de grondstof voor al ons werk.

Aan de kwaliteit van deze gegevens worden zeer hoge eisen gesteld. Om aan deze eisen invulling te geven is een vernieuwingsprogramma gestart waaraan de afdeling IBG een belangrijke bijdrage levert. Een van de onderdelen van dit programma is de zogenoemde verticale data-architectuur. Ten behoeve van dit onderdeel zoeken wij ervaren modelleurs, naast het “hands-on” modelleren ook een bijdrage kan leveren aan de opzet en bestaan van deze werkwijze.

In jouw rol als datamodelleur speel jij een belangrijke rol in het opstellen van logische gegevensdefinitiemodellen waarbij het doel is kennis uit een kennisdomein te expliciteren en te laten valideren door domeindeskundigen en de eigenaar van het kennisdomein.

Ook ben jij als datamodelleur verantwoordelijk voor het opstellen van modellen voor het gebruik van de gegevens binnen de processen die de belastingdienst uitvoert. Jij stelt hiervoor logische gegevensgebruik en -interactie modellen op. Deze modellen vormen de basis voor implementaties voor gegevensopslag, -uitwisseling en -gebruik binnen te realiseren gegevensdiensten.

Naast het expliciteren van de kennis binnen het eigen domein, speel jij ook een rol in het uniformeren van modellen over domeinen heen door het volgen van een vastgestelde aanpak. Deze aanpak uniformeert de modellen over de Belastingdienst door het voorschrijven van patronen voor bijvoorbeeld tijd en multi-realiteit. Tevens draag jij bij aan het opstellen en onderhouden van een bibliotheek aan attribuutdomeinen.

Als datamodelleur ben je actief binnen de data governance processen binnen de Belastingdienst. Van de door jou gedefinieerde gegevens wordt vastgesteld tot welk kennisdomein deze behoren. Verder expliciteer jij wie de gegevensverantwoordelijken zijn en wat de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van die gegevens zijn. Je draagt daarmee bij aan het realiseren van het “privacy by design”-principe en zorg jij ervoor dat jij een basis legt voor het verwerkingsregister.

Naast het sociale aspect van interactie en de analytische vaardigheden om de verworven kennis te expliciteren, is modelleren een vakmanschap. Bij dit vakmanschap hoort een gereedschapskist. In deze kist zitten begrippen als “entiteit”, “relatie”, “attribuutdomein”, “begrip”, “identificatiestructuur”, “fact based modeling” en “modeltransformatie”.

In de dagelijkse praktijk heb je dus een breed takenpakket en werk jij in multidisciplinaire teams. Naast bovengenoemde werkzaamheden interview jij, werk je samen met of heb je overleg met domeindeskundigen en eigenaren van het kennisdomein, en ben je betrokken bij scrums.

Heb jij relevante werkervaring bijvoorbeeld als System engineer of als Procesdeskundige in relatie tot data/gegevens (het inrichten van omvangrijke geautomatiseerde / digitale administraties) en ben jij toe aan een volgende stap? Zullen we zakendoen of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem gerust telefonisch contact op of app met Lammert Broekhuis, teamleider Inwinnen en Beschikbaarstellen gegevens, via 06 - 11 46 04 19!