Data-analist

  • De Belastingdienst
  • Utrecht, Nederland
  • feb 10, 2021
Fulltime Data Science

Job Description

“Constant verbeter ik het toeslagenproces. Ik modelleer om te bepalen welke aanvragers we willen controleren, maak data beschikbaar om fraudeonderzoeken te versnellen, en denk mee over nieuwe manieren om burgers te helpen. Ik vind het een uitdaging om steeds de juiste oplossing te vinden.” Vincent Versluis, data-analist bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland krijgen één of meerdere toeslagen. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn, of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. Een belangrijk uitgangspunt is het toepassen van de menselijke maat, in die zin dat individuele feiten en omstandigheden van burgers meer meegenomen kunnen worden in de besluitvorming, én in de professionele ruimte van de medewerkers. Om dit te realiseren, is het gebruik van data noodzakelijk. Het team data analytics Toeslagen bouwt dan ook datafundamenten en ontwikkelt innovatieve en datagedreven producten. Zo zorgen de data-, intelligence- en businessanalisten, handhavingsregisseurs en data-scientists hier er onder meer voor dat Toeslagen haar taken steeds efficiënter kan uitvoeren, goede service verleent, terugvorderingen voorkomt, en effectief en eerlijk toezicht kan houden. Daarnaast speelt het team data analytics Toeslagen een belangrijke rol bij het voorkomen van onrechtmatige aanvragen en het beter in beeld brengen van de reis van de burger door het toeslagenproces.

In jouw rol van data-analist draag je bij aan de verbetering van onze (handhavings)processen. Je ontwikkelt de aanpak voor de analyse van die processen. Vervolgens voer je, samen met je collega’s, deze analyses ook daadwerkelijk uit. De resultaten daarvan vat jij kort en bondig samen en je vertaalt ze naar logische aanbevelingen voor bijvoorbeeld handhavingsregisseurs en controllers. Je initieert en participeert in projecten zoals het opzetten van effectmetingen, het ontwikkelen van risicomodellen en het selecteren van doelgroepen voor dienstverlening. Hierbij werk je nauw samen met experts op het gebied van business intelligence. Samen leggen jullie de link tussen vraag en oplossing. Met jouw ervaring en expertise treed je op als een ambassadeur voor de mogelijkheden van data-analyse voor Toeslagen. Je neemt de in- en externe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse mee in complexe onderzoeken naar bijvoorbeeld handhavingsvraagstukken of schuldenproblematiek. Steeds weer zorgen jouw analyses ervoor dat we beslissingen kunnen onderbouwen met heldere inzichten en cijfers.

Als data-analist heb je ook oog voor kwaliteit. Zo richt je je onder meer op aspecten als de herleidbaarheid van de code en de gekozen specificaties, privacy, security en de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Als echte puzzelaar voel jij je op je plek in onze dynamische omgeving met steeds weer andere projecten. Met jouw pragmatische én kritische blik, energieke persoonlijkheid en verrassende ideeën help je onze afdeling vooruit. Daarnaast pak je ook alle kansen die je krijgt om jezélf te ontwikkelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het oktoberfest waarbij je drie dagen de tijd krijgt om samen met inhoudelijk experts een innovatief analytics-idee uit te werken? Of je neemt het op tegen je collega’s in een machine learning challenge waarin jij je probeert te bewijzen als de beste voorspeller van het team en jij en de andere teamleden de kans krijgen van elkaar te leren? Bovendien verbreed jij je kennis ook via onze interne academy waar je uiteenlopende opleidingen en trainingen kunt volgen, bijvoorbeeld op het gebied van data, privacy, nieuwe communicatietools en presentatietechnieken.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Vincent? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Rik Raymaekers, teamleider data analytics Toeslagen, via raf.raymaekers@belastingdienst.nl of 06 - 41 29 16 91.