Waterschap Brabantse Delta

Breda

Data Analist

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines. De functies bij waterschap Brabantse Delta variëren van administratieve en juridische functies tot functies op het gebied van techniek, technologie, financiën en automatisering. Een gevarieerd samengesteld personeelsbestand dus.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn speerpunten van waterschap Brabantse Delta. Ook toekomstgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid en afstemming tussen werk en privé vinden we belangrijk. Waterschap Brabantse Delta werkt doeltreffend, doelmatig en tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. De organisatie biedt uitdagend werk en is daarbij toekomstgericht en innovatief.