Rijksoverheid

Utrecht

Consulting, Research

Een land is nooit af

Ook al lijkt Nederland een behoorlijk goed gelukt land, er zijn natuurlijk altijd zaken die beter kunnen. Werken voor de Rijksoverheid betekent: werken aan een ideaalbeeld. In de wetenschap dat dat ideaalbeeld nooit helemaal wordt bereikt. Want een land is nooit af.

Overheid en Rijksoverheid

De overheid en de Rijksoverheid zijn niet hetzelfde. Een overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo bestaat de totale overheid uit de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze overheden nemen op tal van terreinen maatregelen, vaardigen wetten uit en zien toe op de naleving ervan. In totaal maken meer dan 1.600 organisaties en instanties deel uit van de overheid, waaronder 11 ministeries, 12 provincies en zo’n 400 gemeenten.

De Rijksoverheid is onderdeel van de overheid, en bestaat onder andere uit onze 11 ministeries in Den Haag, de uitvoerende diensten die onder deze ministeries vallen en de Hoge Colleges van Staat. In totaal werken er bij de Rijksoverheid zo’n 100.000 rijksambtenaren, verspreid door heel Nederland.