First Pensions

Voor First Pensions staat een goed pensioen voor de deelnemer op de allereerste plaats. Onze naam onderstreept dat. Bij alle diensten die wij aanbieden is de onderliggende vraag: hoe draagt dit bij aan een goed pensioen? Het antwoord verschilt per pensioenfonds. Elk fonds heeft immers zijn eigen, unieke kenmerken. Zoals samenstelling van de populatie, risicohouding, bestuursmodel en bestuursstijl en beleggingsbeleid. Daarom is maatwerk voor ons vanzelfsprekend. Ook zijn we ervan overtuigd dat maatwerk het beste tot stand komt in persoonlijk contact.

De ondersteuning die we pensioenfondsen bieden bij hun risicomanagement en rapportages is voor ons geen doel op zich, maar een middel dat pensioenfondsen in staat stelt hún doelen te halen. Voor het ene pensioenfonds is bijvoorbeeld uitbesteding van het totale risicomanagement de beste oplossing, een ander fonds heeft meer baat bij ondersteuning op één of meer aspecten. 

sep 06, 2022
Parttime
First Pensions Utrecht, Nederland
Bij First Pensions heb je de kans om jezelf te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf en tegelijkertijd een carrière op te bouwen met behulp van een betrokken cultuur en support vanuit het team. We hechten veel waarde aan jouw stem en unieke kijk op de werkzaamheden om First Pensions ook vooruit te helpen. Kom ons versterken om het beste uit jezelf te halen! Impact en kans Wil je impact maken binnen Nederland op het gebied van duurzaamheid dan zit je in de pensioenindustrie midden in het hart vanwege het belegd vermogen van bijna 1700 miljard. First Pensions biedt pensioenfondsen de aanpak en de instrumenten om de pensioenbelofte optimaal aan deelnemers waar te maken. Ook ondersteunen wij Pensioenfondsen bij de beleidskaders rond onder andere ESG en de bijhorende SDG’s.   Met risicomanagement ben je als organisatie in control over de risico’s van nu. Maar in control blijven, ook in de toekomst, vergt een stapje extra. Dan is het...