Het CPB zoekt wetenschappelijk medewerkers

Centraal Planbureau

Functieomschrijving

Het Centraal Planbureau (CPB) is een kennisinstelling die maatschappelijk relevante economische beleidsanalyses maakt voor, met name, het kabinet en de Tweede Kamer. Het CPB raamt ook de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Het CPB vervult daarmee een brugfunctie tussen wetenschap en beleid. Bij het CPB houden de sectoren zich bezig met overheidsfinanciën, macro-economische analyse, menselijk kapitaal, marktordening en klimaat en milieu.

 

jun 13, 2022
Fulltime
Rijksoverheid Den Haag, Nederland
Financieel beleidsmedewerker pensioenen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Functieomschrijving Zie jij het als uitdaging om je financiële expertise in te zetten om de aanstaande hervorming van het pensioenstelsel tot stand te brengen? Zet jij graag je tanden in complexe financiële vraagstukken die nodig zijn zodat pensioenbeleid nóg beter kan aansluiten bij maatschappelijke veranderingen? En combineer jij graag je expertise met advisering aan de minister en politiek? Word financieel beleidsmedewerker pensioenen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.   Eind maart heeft het kabinet het wetsvoorstel toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel geeft invulling aan een belangrijke afspraak uit het Pensioenakkoord dat het kabinet in 2019 met werknemers- en werkgeversorganisaties heeft gesloten. We staan dus aan de vooravond van een ingrijpende hervorming van ons pensioenstelsel...